Sanajti inje


Što znači sanjati inje?inje

Sanjati inje:

–  Gledati inje kako pada – briga

– Skupljati ga – velika sreća

Definicija I

– meteor. naslaga bijelog sitnozrnatog leda nastala smrzavanjem prehlađenih kapljica magle ili oblaka u dodiru s raslinjem (trava, granje i sl.) na tlu

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Inje je meteorološka pojava koja spada u hidrometeore, kao npr. kišasnijegtučarosamraz itd. Po definiciji, inje je naslaga, na uspravnim predmetima, ledenih kristala koji su međusobno više ili manje odvojeni. Nastaje za hladnih maglovitih i vjetrovitih dana kada se pothlađene kapljice vode hvataju po predmetima pri čemu se odmah zaleđuju.

Inje se stvara kod vrlo hladnog (oko -2°C pa do -10°C) i maglovitog vremena kada u magli lebde sitni kristali leda (ledena magla), ili pothlađene kapljice magle, a ponekad su dovoljne kapljice magle koje se onda smrzavaju na predmetima čija je površinska temperatura niža od 0 °C. U ovakvim slučajevima kristali ili kapljice nošeni strujanjem zraka ili slabim vjetrom “lijepe se” uz uspravne predmete posebno na raslinju i električnim vodovima. Moguća je da se gibanjem predmeta kroz maglu (cestovna vozila, brodovi, zrakoplovi) inje “hvata” na izložene predmete. I čovjeka će inje obijeliti i to obrve, brkove ili bradu. Nerijetko će se reći za prosijedog čovjeka da je injem posipan. Iz ovoga je razvidno da se naslaga inja stvara na strani predmeta koja je izložena strujanju zraka ili slabom vjetru.

Link Wikipedija

San Sanajti inje, sanjarica Sanajti inje, sanovnik Sanajti inje, snovi Sanajti inje, tumacenje snova Sanajti inje, znacenje snova Sanajti inje

Tags: , , ,

Category: I

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..