Sanjat bateriju


Što znači sanjati bateriju? baterija

Sanjati bateriju:

– Ako sanjate da vam se ispraznila baterija netko od vaših prijatelja doživjet će nesreću

– Kupovati bateriju – promjena posla

Definicija I

– a. električni spoj (ob. serijski) više istovrsnih i istosmjernih izvora električne energije za pretvaranje kemijske, toplinske, Sunčeve ili nuklearne energije u električnu [akumulatorska baterijaelektrična baterijagalvanska baterijab. razg. jedan članak baterije c. razg. ručna električna svjetiljka

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

– Električna baterija je niz spojenih galvanskih članaka, međutim uobičajeno značenje naziva baterija također obuhvaća i samo jedan takav članak. Galvanski članci dobili su ime po Luigiju Galvaniju, a omogućuju pretvaranje kemijske energije u električnu.

Link Wikipedija

San Sanjat bateriju, sanjarica Sanjat bateriju, sanovnik Sanjat bateriju, snovi Sanjat bateriju, tumacenje snova Sanjat bateriju, znacenje snova Sanjat bateriju

Tags: , , ,

Category: B

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..