Sanjati akumulator


Što znači sanjati akumulator?akumulator

Sanjati akumulator:

-Poboljšanje postojećeg materijalnog stanja; blagostanje

-Kupovati akumulator- veselje,radost u obitelji

Definicija I

tehn. sprava za skupljanje i pohranjivanje električne energije,inform. dio procesora u kojem se pohranjuju podaci nakon aritmetičko-logičkih operacija

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Akumulator, električni (lat. accumulare: nakupljati, nagomilati) je sekundarni električni članak, naprava (tzv. „spremnik energije“) u kojoj se električna energija pretvara u kemijsku (punjenje akumulatora), ostaje u njoj pohranjena i zatim se, prema potrebi, može nanovo pretvoriti u električnu (pražnjenje). Spada pod članak, galvanski sekundarni.

Link Wikipedija

San Sanjati akumulator, sanjarica Sanjati akumulator, sanovnik Sanjati akumulator, snovi Sanjati akumulator, tumacenje snova Sanjati akumulator, znacenje snova Sanjati akumulator

Tags: , , ,

Category: A

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..