Sanjati bakalar


Što znači sanjati bakalar?bakalar

Sanjati bakalar:

-Vidjeti ga – brige

-Jesti bakalar – bolest neke bliske osobe

Definicija I

zool. riba sjevernih mora (Gadus morrhua), na tržištu ob. osušen; štokfiš

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Bakalar (Gadus morhua) je riba iz porodice Gadidae (Ugotice), jedna od najviše ekonomski eksploatiranih ribljih vrsta. Sivosmeđi je s tamnim pjegama i bijelim trbuhom, naraste do 150 cm. Obično živi u plovama. Živi u hladnim morima, naročito u sjevernom Atlantiku jer se hrani planktonom kril koji živi u hladnoj vodi. Postoje tri podvrste ove vrste: G. m. maris-albiG. m. morhua i G. m. kildinensis.

Link Wikipedija

San Sanjati bakalar, sanjarica Sanjati bakalar, sanovnik Sanjati bakalar, snovi Sanjati bakalar, tumacenje snova Sanjati bakalar, znacenje snova Sanjati bakalar

Tags: , , ,

Category: B

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..