Sanjati balet


Što znači sanjati balet?balet

Sanjati balet:

-Ako plešete  balet – dobre vijesti

-Gledati kako drugi plešu – netko na poslu želi vas prevariti

Definicija I

a. scensko plesno djelo s dramskim sadržajem, uz glazbu b. vrsta plesa koji se osniva na mogućnostima izraza kretnjama ljudskog tijela [klasični/moderni balet],meton. plesni ansambl u kazalištu

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Balet je plesna forma koju danas najčešće vidimo u izvođenju profesionalnih plesača u kazalištu ili na nekoj drugoj sceni. Kao i ostali plesovi, balet može biti grupni nastup ili solo izvedba. Postoje baleti s radnjom ili bez nje, pa je i muzika programska ili apsolutna; istina, igrači katkad tumače i apsolutnu muziku programski. Sadržaj jednog baleta (npr. Petruška Stravinskog) se može uporediti sa operom. Radnja se najradije odvija tako da dolazi do smjenjivanja solističkih partija, dueta (francuski pas de deux) i grupnih nastupa. Kao epizoda, balet se javlja i u operi, bilo bez ikakve veze s radnjom (kao u La traviati Giuseppea Verdia) bilo da je utkan u zbivanje (na primjer Bahanal u Wagnerovom Tannhäuseru).

Link Wikipedija

San Sanjati balet, sanjarica Sanjati balet, sanovnik Sanjati balet, snovi Sanjati balet, tumacenje snova Sanjati balet, znacenje snova Sanjati balet

Tags: , , ,

Category: B

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..