Sanjati bambus


Što znači sanjati bambus?bambus

Sanjati bambus:

– Vidjeti bambus – Miran obiteljski život ili uspjeh u ljubavi

– Saditi bambus- Brige i tuga

Definicija I

– bot. a. trajnice odrvenjele stabljike iz porodice trava (Gramineae) rasprostranjene pretežito u suptropskim dijelovima JI Azije, pripada im više rodova (npr.Bambusa, Arundinaria, Chimonobambusa, Dendrocalamus i dr.) b. vrsta tropske i suptropske drvenaste biljke (Bambusa arundinacea) iz roda Bambusaporodica trava (Gramineae); tabašir c. meton.v. bambusovina

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

– Bambus (lat. bambusa) je rod biljaka iz porodica trava (Poaceae). Potječe iz Indije, pretežno raste u tropskim i suptropskim područjima južne, jugoistočne i istočne Azije i sjeverne Australije. Bambus ima šuplju drvenastustabljiku razdijeljenu člancima koja naraste do 30 m. Cvate vrlo rijetko (neke vrste 30-120 godina).

Link Wikipedija

San Sanjati bambus, sanjarica Sanjati bambus, sanovnik Sanjati bambus, snovi Sanjati bambus, tumacenje snova Sanjati bambus, znacenje snova Sanjati bambus

Tags: , , ,

Category: B

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..