Sanjati banku


Sto znaci sanjati banku?

Sanjati banku:

– posjetiti je – vece brige su na pomolu
– ako dajete pare u nju – nemarnost
– ako uzimate pare iz nje – napredak u zivot
– ako ste bankrotirali – vasem prijatelju treba pomoc

Wikipedija

Banke se od velike važnosti za svako gospodarstvo. One mogu stvarati, prenositi i upravljati novcem. Takodjer osiguravaju sigurniju alokaciju novcanih fondova od suficitnih prema deficitnim subjektima. Banke su svojim posredstvom u takvim poslovima smanjile troškove vezane za takve transfere.

Stvaranje bankarstva seže daleko u povijest, u vrijeme antike. Medjutim, svoj procvat doživljava u srednjem vijeku.

Potrebno je razlikovati središnju banku i ostale banke. Središnja banka je glavna i odredjuje pravila, dok sve ostale banke to moraju poštivati.

Definicija

ekon. ustanova koja posreduje u novcanom prometu, preuzima štedne uloge, pušta u promet posudbeni kapital i na drugi nacin posluje na tržištu novca i vrijednosnih papira [emisijska, hipotekarna, kreditna, investiciona banka]

mjesto gdje je nešto pohranjeno s odre?enom svrhom [banka genetskog materijalabanka krvibanka sperme]

tal. banca: stol, tezga, stol mjenjca novca  stvnjem. bank, v. banak

Direktan link za pristup natuknici

 

Tags: , , , , ,

Category: B