Sanjati baraku


Što znači sanjati baraku?baraka

Sanjati baraku:

– Vidjeti baraku u snu – brige i neimaština

– Graditi baraku – novi posao

– Biti u baraci – svađa u obitelji

Definicija I

– niska improvizirana (većinom montažna) zgrada, ob. za privremeni smještaj (radnika, vojnika i dr.); daščara

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

– Baraka (iz franc. baraque) privremena je prizemna građevina. Može biti privremeni smještaj primjerice za vojnike, radnike,izbjeglice ili ratne zarobljenike.

Link Wikipedija

San Sanjati baraku, sanjarica Sanjati baraku, sanovnik Sanjati baraku, snovi Sanjati baraku, tumacenje snova Sanjati baraku, znacenje snova Sanjati baraku

Tags: , , ,

Category: B

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..