Sanjati baraku


Što znači sanjati baraku?baraka

Sanjati baraku:

– Vidjeti baraku u snu – brige i neimaština

– Graditi baraku – novi posao

– Biti u baraci – svađa u obitelji

Definicija I

– niska improvizirana (većinom montažna) zgrada, ob. za privremeni smještaj (radnika, vojnika i dr.); daščara

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

– Baraka (iz franc. baraque) privremena je prizemna građevina. Može biti privremeni smještaj primjerice za vojnike, radnike,izbjeglice ili ratne zarobljenike.

Link Wikipedija

Tags: , , , , ,

Category: B