Sanjati bunar


Sto znaci sanjati bunar? bunar

U snu bunar ? videti: posle opasnosti ocekuj bolje trenutke, dobiceš javno priznanje; ? vaditi vodu iz bunara: ženidba sa mirazdžikom; ? piti vodu iz bunara: zdravlje i veselje; ? skociti u bunar: sreca; ? upasti u njega: teška buducnost, brige, žalost; ? bunar bez vode: briga, gubitak, šteta, bolest; ? dubok: sreca; ? plitak: oskudica; ? kopati bunar: šteta, siromaštvo.

Wikipedija

Jedan od nacina je da se kopanjem u razlicitim materijalima zemljine površine kao što je zemlja kopaju okomite okrugle rupe promjera do 2,5 m razlicitih dubina kojoj se stijenke oblažu u kamen ili betoniraju da bi se sprijecilo odronjavanje okolnog materijala i ulaska onecišcenja kroz porozne stijenke. Ovaj nacin izrade bunara najcešci je u podrucjima gdje je tlo zemljano.

Drugi nacin je da se kopanjem u razlcitim materijalima zemljine površine kopa udubljenje širine do desetak metara neodredjene dubine koje se nadsvodi da bi se sprijecilo onecišcenje. Kod ovog tipa bunara ponekad se stijenke ne obra?uju jer nema potrebe zbog materijala u kojem su izradjene. Ovaj tip gradnje bunara je najucestaliji u podrucjima gdje je tlo kameno ili pretežno kameno.

Definicija

iskopana duboka jama za hvatanje, skupljanje podzemne vode; studenac, zdenac

Direktan link za pristup natuknici

San Sanjati bunar, sanjarica Sanjati bunar, sanovnik Sanjati bunar, snovi Sanjati bunar, tumacenje snova Sanjati bunar, znacenje snova Sanjati bunar

Tags: , , ,

Category: B

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..