Sanjati esenciju


Što znači sanjati esenciju?esencija

Sanjati esenciju:

– Neplanirani troškovi,Problemi na poslu

Definicija I

-glavni sadržaj [to je esencija njegove filozofije]; bit, bitnost, srž,a. najvažniji sastavni dio izvađen iz raznih droga b. ekstrakt iz voća [octena esencijac. mirisna hlapljiva ulja koja se dobivaju od biljaka destilacijom

Direktan link za pristup natuknici

San Sanjati esenciju, sanjarica Sanjati esenciju, sanovnik Sanjati esenciju, snovi Sanjati esenciju, tumacenje snova Sanjati esenciju, znacenje snova Sanjati esenciju

Tags: , , ,

Category: E

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..