Sanjati fazana


Sto znaci sanjati fazana?

Sanjati fazana:                                                            sanjati fazana

-prijatno iznenadjenje,bogatstvo

-loviti fazana-uspjeh u u poslu

-mrtav fazan-problemi na poslu

fazan koji leti-dobre poslovne vijesti

-jesti fazana-bolest,zalost

Definicija

zool. ptica (Phasianus colchicus) iz porodice Phasianidae (red kokosaka), cijenjena lovna divljac; gnjetao, gnjeteo,njem. Fasan ? lat. phasianus ? gr?. phasianós (órnis): ptica sa rijeke Rioni (grc. Ph?sis) na Kavkaz

Direktan link za pristup natuknici

Tags: , , , , ,

Category: F