Sanjati fazana


Sto znaci sanjati fazana?

Sanjati fazana:                                                            sanjati fazana

-prijatno iznenadjenje,bogatstvo

-loviti fazana-uspjeh u u poslu

-mrtav fazan-problemi na poslu

fazan koji leti-dobre poslovne vijesti

-jesti fazana-bolest,zalost

Definicija

zool. ptica (Phasianus colchicus) iz porodice Phasianidae (red kokosaka), cijenjena lovna divljac; gnjetao, gnjeteo,njem. Fasan ? lat. phasianus ? gr?. phasianós (órnis): ptica sa rijeke Rioni (grc. Ph?sis) na Kavkaz

Direktan link za pristup natuknici

San Sanjati fazana, sanjarica Sanjati fazana, sanovnik Sanjati fazana, snovi Sanjati fazana, tumacenje snova Sanjati fazana, znacenje snova Sanjati fazana

Tags: , , ,

Category: F

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..