Sanjati hipnotiziranje


Sto znaci sanjati hipnotiziranje? hipnotisanje

U snu biti hipnotiziran: neko ce te prevariti, svaka se škola pla?a; ? hipnotiziraati nekoga: okani se opasnih poslova; ? videti hipnotisanje: steci ceš veliku slavu i ugled u tvojoj okolini.

Definicija
stanje sli?no snu koje se umjetno izaziva sugestijom
hipnotiziran – koji je podvrgnut hipnozi

Direktan link za pristup natuknici

San Sanjati hipnotiziranje, sanjarica Sanjati hipnotiziranje, sanovnik Sanjati hipnotiziranje, snovi Sanjati hipnotiziranje, tumacenje snova Sanjati hipnotiziranje, znacenje snova Sanjati hipnotiziranje

Tags: , , ,

Category: H

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..