Sanjati ljepilo


Što znači sanjati ljepilo?ljepilo

Sanjati ljepilo:

– Vidjeti ljepilo – očekuju vas brige i nesuglasice u ljubavi

– Ako nešto lijepite – završetak sudskog spora

Definicija I

– jepljiva tvar prirodnog ili umjetnog porijekla, služi za spajanje dviju površina

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

– Ljepilo služi za spajanje prijanjanjem dijelova iz istih ili različitih materijala (lijepljenje). Lijepljenje se zasniva nafizikalnom principu adhezije (sile privlačenja na sučelju dva materijala) i kohezije (međumolekularne sile u samom ljepilu). [1]

Link Wikipedija

Tags: , , , , ,

Category: Lj