Sanjati majmuna


Što znači sanjati majmuna?majmun1

Sanjati majmuna:

-Vidjeti majmuna – nevolje i bolest

-Ugriz majmuna – ostvarenje ljubavnih želja

Definicija I

zool. čovjekoliki sisavac iz reda Primates, po veličini mozga najrazvijeniji predstavnik životinjskog svijeta,pren. pejor. a. onaj koji oponaša koga ili što kao majmun [spretan kao majmunb. koji je glup [glup kao majmun jako glup]

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Primati (Primates) su red iz podrazreda viših sisavaca. Znanost koja se bavi proučavanjem primata naziva seprimatologija. Izraz majmun koji se koristo za taj red je bio zbunjujući, jer se zatim dijelio na podred pravih majmuna i podred polumajmuna. Danas se primati dijele na podred Strepsirrhini i Haplorrhini, a u ovaj drugi podred se ubrajaju i čovjekoliki majmuni (Hominoidea) uključujući i čovjeka (Homo sapiens).

Link Wikipedija

San Sanjati majmuna, sanjarica Sanjati majmuna, sanovnik Sanjati majmuna, snovi Sanjati majmuna, tumacenje snova Sanjati majmuna, znacenje snova Sanjati majmuna

Tags: , , ,

Category: M

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..