Sanjati obitelj


Što znači sanjati obitelj?obitelj

Sanjati obitelj:

– Vidjeti vlastitu obitelj – pred vama je važan događaj

– Osnovati obitelj – naivno ćete se upustiti u neki novi poduhvat

– Cijela obitelj na okupu – nepotrebno ćete zakomplicirati manji problem

Definicija I

– sociol. temeljna društvena jedinica zasnovana na zajedničkom životu užeg kruga srodnika, ob. roditelja i njihove djece; porodica, familija, (+ potenc.) zajednica (ljudi, stvari i sl.)

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

– Obitelj je osnovna društvena jedinica zasnovana na zajedničkom životu užeg kruga krvnih srodnika, u kojoj se sjedinjuju biološko-reproduktivne, ekonomske i odgojne funkcije. Obično se sastoji od jednog ili dva roditelja i njihove djece. Obitelj mogu sačinjavati i članovi koji nisu nužno u krvnom srodstvu, primjerice prilikom usvajanja djece. U obitelj pripadaju: roditeljidjecaunucidjedovi i bake, tj. svi koji su rođeni u obitelji i svi koji su postali članovi obitelji preko sklapanja braka.

Link Wikipedija

San Sanjati obitelj, sanjarica Sanjati obitelj, sanovnik Sanjati obitelj, snovi Sanjati obitelj, tumacenje snova Sanjati obitelj, znacenje snova Sanjati obitelj

Category: O

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..