Sanjati osu


Što znači sanjati osu?            osa

Sanjati osu:

-Ugriz ose– brige i neprilike

-Ubiti osu- blagostanje

Definicija I

zool. kukac (Paravespula vulgaris), opnokrilac sa žalcem iz porodice osa (Vaspidae); obična osa, zolja

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Obične ose (Vespula vulgaris) su vrsta kukaca iz porodice osaroda Vespula. Obične ose su, uz vrstunjemačkih osa (Vespula germanica), najčešća vrsta osa u Srednjoj Europi.

Link Wikipedija

San Sanjati osu, sanjarica Sanjati osu, sanovnik Sanjati osu, snovi Sanjati osu, tumacenje snova Sanjati osu, znacenje snova Sanjati osu

Tags: , , ,

Category: O

Sanjali ste nešto slično kao - Sanjati osu? Podjelite svoj san!

(Najmanje 20 Znakova)

Ucitavanje ..