Sanjati park


Sto znaci sanjati park? park

Sanjati park (šetalište) ? zadovoljstvo, prijatan život. Vidjeti ga – dolaze vam mirni dani puni zadovoljstva.
Šetati po parku – do kraja života bezbrižno cete živjeti u bogatstvu.

Definicija

omedjeno, pošumljeno zemljište u gradu ili izvan grada s planski zasadjenim drvoredima, cvijetnjacima itd., namijenjeno za odmor i rekreaciju

Direktan link za pristup natuknici

Tags: , , , ,

Category: P