Sanjati ribe


Sto znaci sanjati ribe? aribe

U snu ? hvatati rukom: prevara, obmana, razocarenje, ljutnja; – loviti ribu: neuspeh u ljubavi, ljubomora, žalost, novi prijatelji, neispunjene želje; – videti druge da love: izdaja; – male ribe: neprilike u kuci; – velike ribe: pretrpet ceš štetu; – jesti ribe: sreca na kocki.

Definicija I

životinje koje žive u vodi sa škrgama kao organom za disanje i perajama za plivanje (Pisces) [morska riba; rijecna riba; slatkovodna riba]
Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Dijele se i na: morske i slatkovodne, iako postoje i me?uoblici. Ribe su široko rasprostranjene u gotovo svim vodenim ekosistemima na Zemlji. Nadjene su na visokoplaninskim potocima i jezerima pasve do najvecih oceanskih dubina. Znanost koja se bavi ribama zove se ihtiologija.
Link wikipedija

Tags: , , , ,

Category: R