Sanjati stijene


Sto znaci sanjati stijene? stijene

U snu vidjeti stijene? na kopnu: savladaceš sve teškoce; – na morskoj obali: neceš uspeti bez tudje pomoci.Vidjeti stijene – nenadano cete sklopiti dobar posao. Visoke stijene – svladat cete sve prepreke. Nositi stijene – netko vas iskorištava. Rušiti stijene – u svom poslu imate jako slabu pomoc.

Definicija I

tvrda kamena masa, kamena litica [eruptivne stijene; metamorfne stijene; sedimentne stijene]; greben, hrid
Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Stijena je sastavni dio litosfere (Zemljine kamene kore i gornjeg plašta) odredjenog nacina geološkog pojavljivanja sklopa i sastava. Sastoje se od jednog (monomineralne) ili više minerala (polimineralne). Njihovim postankom i gradjom bavi se petrologija.
Link wikipedija

San Sanjati stijene, sanjarica Sanjati stijene, sanovnik Sanjati stijene, snovi Sanjati stijene, tumacenje snova Sanjati stijene, znacenje snova Sanjati stijene

Tags: , , ,

Category: S

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..