Sanjati šumu


Što znači sanjati šumu?šuma

Sanjati šumu:

– Lijepa, gusta šuma – očekuje vas bogato nasljedstvo

– Gusta i mračna šuma – dolaze vam dani puni briga i žalosti

– Šuma u zelenilu – bit ćete dobrog zdravlja

– Gola šuma – očekuje vas mnogo napornog posla

Definicija I

– bot. velika površina tla zasađena deblima, zajednica biljaka kojoj stabla daju osnovno obilježje [bjelogorična šuma; crnogorična šuma; nedirnuta šuma; kraj pod šumom; sjeći šumu]

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

– Šuma je životna zajednica drveća, grmlja i šumskih životinja. Smatra se savršenom ekološkom tvornicom, ali i idealnim staništem za brojni živi svijet i blagodat za čovjeka. Šume se razlikuju s obzirom na klimu, vrstu tla i reljef.

Ljudi su krčili šume da bi napravili prometnice, naselja i sl. Ljeti postoji rizik od pojave šumskog požara, nakon čega se treba obaviti pošumljavanje.

Link Wikipedija

Tags: , , , , ,

Category: Š