Sanjati telegram


Sto znaci sanjati telegram? telegram

U snu ? poslati: ne prenagljuj u odlukama; – telegram primiti: moraš se odvici loših navika, nemir u kuci, neprijatne vesti.

Definicija

pismeni tekst koji se prenosi na daljinu telegrafom; brzojav, brzojavka

Direktan link za pristup natuknici

San Sanjati telegram, sanjarica Sanjati telegram, sanovnik Sanjati telegram, snovi Sanjati telegram, tumacenje snova Sanjati telegram, znacenje snova Sanjati telegram

Tags: , , ,

Category: T

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..