Sanjati tovara


Što znači sanjati magarca?                       magarac

Sanjati magarca:

-Vidjeti magarca – bolest

-Mnogo magaraca – sreća

-Crni magarac – simbol radosti

-Natovaren magarac – simbol prijateljstva

-Jahati magarca – sreća zbog dostignutog cilja

Definicija I

zool. kopitar neparnoprstaš (Equus asinus) iz porodice konja, dugouha domaća životinja za nošenje tereta; osao, sivac, tovar

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Domaći magarci (Equus asinus f. asinus, Equus asinus asinus), su domaće životinje rasprostranjene cijelim svijetom. Njihov izvorni oblik je afrički magarac (Equus asinus), dok azijski magarac, (Equus hemionus), nije nikad domesticiran.

Link Wikipedija

San Sanjati tovara, sanjarica Sanjati tovara, sanovnik Sanjati tovara, snovi Sanjati tovara, tumacenje snova Sanjati tovara, znacenje snova Sanjati tovara

Tags: , , ,

Category: M

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..