Tag: sanjati osu

Sanjati osu

Što znači sanjati osu?             Sanjati osu: -Ugriz ose- brige i neprilike -Ubiti osu- blagostanje Definicija I -zool. kukac (Paravespula vulgaris), opnokrilac sa žalcem iz porodice osa (Vaspidae); obična osa, zolja Direktan link za pristup natuknici Definicija II -Obične ose (Vespula vulgaris) su vrsta kukaca iz porodice osa, roda Vespula. Obične ose su, uz vrstunjemačkih osa (Vespula germanica), najčešća vrsta […]

11. September 2013 More