Tag: sanjati osu

Sanjati osu

Što znači sanjati osu?             Sanjati osu: -Ugriz ose– brige i neprilike -Ubiti osu- blagostanje Definicija I –zool. kukac (Paravespula vulgaris), opnokrilac sa žalcem iz porodice osa (Vaspidae); obična osa, zolja Direktan link za pristup natuknici Definicija II –Obične ose (Vespula vulgaris) su vrsta kukaca iz porodice osa, roda Vespula. Obične ose su, uz vrstunjemačkih osa (Vespula germanica), najčešća vrsta […]

11. September 2013 More