Sanjati osu

Što znači sanjati osu?            osa

Sanjati osu:

-Ugriz ose– brige i neprilike

-Ubiti osu- blagostanje

Definicija I

zool. kukac (Paravespula vulgaris), opnokrilac sa žalcem iz porodice osa (Vaspidae); obična osa, zolja

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Obične ose (Vespula vulgaris) su vrsta kukaca iz porodice osaroda Vespula. Obične ose su, uz vrstunjemačkih osa (Vespula germanica), najčešća vrsta osa u Srednjoj Europi.

Link Wikipedija

Posjetitelji su tražili:

  • sanjati ose
  • sanjati ose znacenje
  • sanjarica ose
  • sanovnik ose
  • sta znaci sanjati ose
  • sanovnik osa
  • sta znaci sanjati osu