Sanjati baladu


Što znači sanjati baladu?balada

Sanjati baladu:

– Pisati baladu – ljubav vam neće biti uzvraćena

– Slušati baladu – nesretna ljubav

Definicija I

– knjiž. a. u srednjovjekovnoj poeziji (11—12. st.) pjesma fiksne forme pjevana uz ples (na romanskom jezičnom području) b. pučka pjesma ratničkog i pustolovnog sadržaja (u Škotskoj i Engleskoj) c. od 18. st. (ponajprije u Njemačkoj) posebna književna vrsta lirsko-narativnoga karaktera (srodna romansi i legendi), glazb. a. vokalna ili instrumentalna kompozicija (u srednjem vijeku plesna pjesma, u 18—19. st. vokalna kompozicija za glas i glasovir) b. suvremena tugaljiva narativna pjesma [šansone i balade]

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

– Balada proizlazi iz okcitanskog jezika balar („plesati“, iz lat. ballare „plesati“, starogrčki ballein „bacati, pokretati, kretati se“) izvorno označava južnufrancuske srednjovjekovne trubadurske plesne epske i lirske pjesme.

Radnja se najčešće bavila kršenjem moralnih načela po kojima neizbježno slijedi kazna. Izvorne narodne balade su se posebice bavile temama iz legendi, gdje su junaci s nadnaravnim moćima. Na kraju junaci umiru ili imaju blizak susret sa smrti. Od kasnog 18. stoljeća balade se tendencijalno bave socijalnim temama. Balada je obično duža usmena prijelazna književna vrsta koju karakterizira istovremena prisutnost epskih i lirskih elemenata ,iskazanih često na dramatičan način.

Link Wikipedija

loading...

San Sanjati baladu, sanjarica Sanjati baladu, sanovnik Sanjati baladu, snovi Sanjati baladu, tumacenje snova Sanjati baladu, znacenje snova Sanjati baladu

Category: B

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..