Sanjati cara


Sto znaci sanjati cara?                                                                             car

Sanjati cara:                                                                                   

-Vidjeti cara – nadajte se pocastima

-Vidjeti caricu – napredak u poslu

-Vidjeti carevica – nemojte biti previše velikodusni

-Ako ste vi car – gubitak.

Definicija I – onaj koji vlada carevinom, najvisi vladarski naslov u nekim drzavama

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

– Car (od lat. caesar) je vladar, odnosno drzavni poglavar u drzavi koja je po drzavnom uredjenju carstvo. Ova se titula obicno prenosi naslijedjivanjem i smatra se visom od kraljevske. Car vlada nad puno zemalja i naroda, ukljucujuci eventualno i njihove kraljeve. Jedini nositelj te titule danas je japanski poglavarAkihito.

Link Wikipedija

loading...

San Sanjati cara, sanjarica Sanjati cara, sanovnik Sanjati cara, snovi Sanjati cara, tumacenje snova Sanjati cara, znacenje snova Sanjati cara

Tags: , , ,

Category: C

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..