Sanjati ducan


Što znači sanjati dućan?du?an

Sanjati dućan:

-Vidjeti dućan – budite malo skromniji

-Prolaziti kraj dućana – odoljeti će te nekoj napasti

-Pun kupaca – sklopiti će te unosan posao

-Ulaziti u dućan – potrošiti mnogo novca

-Razgledavati ili kupovati u dućanu – problemi u obitelji

-Raditi u dućanu – uskoro će te upoznati mnogo novih ljudi

Definicija I

reg. a. trgovina, prodavaonica b. trgovina, posao općenito

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

-Pod trgovinom se podrazumijeva komercijalna ponuda robe u zamjenu za platežno sredstvo odnosno novac, ili za drugu robu (robna razmjena). Prava trgovina postoji samo u slučaju, kad u njoj posreduje treća osoba (trgovac), koja živi od tog posredovanja između proizvođača i kupca. Trgovina se ograničava samo na nabavu, transport i prodaju dobara, kapitala ili znanja bez da ih se u bitnom mijenja ili dorađuje. Pretpostavka za početak trgovine (ne razmjena poklona, i ne direktna razmjena između prodavača i kupca) je još u predpovijesno vrijeme bila infrastruktura koja ju je omogućila. Pravno gledano, danas se između trgovinskih partnera sklapaju ugovori. Između partnera koji sudjeluju u trgovini postoji trgovinski odnos.

Link Wikipedija

loading...

San Sanjati ducan, sanjarica Sanjati ducan, sanovnik Sanjati ducan, snovi Sanjati ducan, tumacenje snova Sanjati ducan, znacenje snova Sanjati ducan

Tags: , , ,

Category: D

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..