Sanjati filozofa


Što znači sanjati filozofa?filozof

Sanjati filozofa:

– Vidjeti filozofa – siromaštvo

– Biti filozof  – očekuje vas svađa sa partnerom

Definicija I

– onaj koji proučava filozofiju

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

– Filozofija je proučavanje načelnih, apstraktnih i općih problema vezanih za bitak, znanje, moral, um, jezik i ljudsku egzistenciju.[1][2] Filozofija se razlikuje od ostalih načina rješavanja tih pitanja (kao misticizam i mitologija) sa svojim kritičkim, općenito sistematskim pristupom i oslanjanjem na razložnom argumentu. Riječ filozofija je porijeklom iz antičke Grčke: φιλοσοφία (philosophia) što znači «ljubav prema znanju», «ljubav prema mudrosti»

Link Wikipedija

loading...

San Sanjati filozofa, sanjarica Sanjati filozofa, sanovnik Sanjati filozofa, snovi Sanjati filozofa, tumacenje snova Sanjati filozofa, znacenje snova Sanjati filozofa

Tags: , , ,

Category: F

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..