Sanjati gajde


Što znači sanjati gajde?gajde

Sanjati gajde:

-Radosna vijest

-Svirati u gajde – sreća u ljubavi

Definicija I

glazb. etnol. puhaći instrument s mješinom i dulcem u koji se puše, prebiraljkom i trubnjem; dude

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Gajde (tur.- gayda), piva ili mih (tradicionalno skr. od mješina) su narodni drveni puhački instrumenti. U Hrvatskoj su raširene na sjeverozapadu te u istočnoj Hrvatskoj (Posavini, Slavoniji i Baranji).[1]  .Srodan instrument gajdama su dude (četveroglasne 3+1 i peteroglasne 4+1) koje su se svirale od Bilogore do Hrvatskog zagorja.

Link Wikipedija

San Sanjati gajde, sanjarica Sanjati gajde, sanovnik Sanjati gajde, snovi Sanjati gajde, tumacenje snova Sanjati gajde, znacenje snova Sanjati gajde

Tags: , , ,

Category: G

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..