Sanjati globus


Što znači sanjati globus?glopbus

Sanjati globus:

– Vidjeti globus – daleko putovanje

– Kupovati globus – novčani dobitak

Definicija I

– geogr. zemaljska kugla,model Zemlje u obliku kugle, na kojem su ucrtani polovi, kontinenti, oceani i mora (unutar meridijana i paralela)

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

– Globus je trodimenzionalni kartografski prikaz Zemlje, nekog svemirskog tijela ili prividne nebeske sfere na umanjenom modelu u obliku sfere (kugle).

Link Wikipedija

San Sanjati globus, sanjarica Sanjati globus, sanovnik Sanjati globus, snovi Sanjati globus, tumacenje snova Sanjati globus, znacenje snova Sanjati globus

Tags: , , ,

Category: G

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..