Sanjati gusara


Sto znaci sanjati gusara?                                                             sanjati gusara

Sanjati gusara:

-vidjeti gusara-novcani gubitak

-biti gusar-neocekivani dobitak,nasljedstvo

-gusarksi brod-problemi uz novac,neprilike,gubitak

Definicija

pov. pomorac koji pljacka druge brodove ili ratuje na moru kao najamnik

Direktan link za pristup natuknici

Wikipedija

Gusari (engleski corsairs ili privateers) za razliku od pirata koji su imali u cilj vlastite interese, naziv je za pljackaše na moru koji su bili u službi države. Gusarenjem su se koristile mnoge države i kraljevine kroz stoljeca. Gusari su mogli biti pirati ili civilni vlasnici naoružanih brodova. Za svoje napade su dobivali takozvana Kraljevskailiti Gusarska pisma (eng. Letter of Marque) koja su im dozvoljavala napade na trgovacke i ratne brodove one zemlje koja je trenutno u ratu sa zemljom koja im je izdala Gusarsko pismoPismo je onima koji su ga posjedovali jamcilo da u slucaju zarobljavanja nece biti obješeni kao pirati nego da ce se prema njima odnositi kao prema ratnim zarobljenicima koji ce biti pušteni uz otkup ili razmjenu. Pismom bi se oni koji su ga dobili takodjer obvezali da ce dio plijena koji steknu bez naknade predati zemlji koja im pruža zaštitu. Tijekom mnogih ratova europskih nacija koje su posjedovale kolonije na Karibima mnogi pirati su iskorištavali priliku da uzmu Pismo, postanu gusari, te se tako spase sudbine vješanja i zakonito steknu plijen. Tijekom borbi gusari su na svojim brodovima isticali zastave zemalja koje im pružaju zaštitu a od 1694., po naredbi Britanskog Admiraliteta, engleski gusari su uz nju isticali i potpuno crvenu zastavu. Završetkom ratova gusari bi ostajali bez posla pa su cesto prelazili u pirate i napadali sve brodove, pa i one svojih bivših zaštitnika. Tijekom mirnih vremena gusari su ponekad bili slani u lov na pirate. U govornom engleskom, rije? privateer ne oznacava samo gusara kao osobu nego može oznacavati i gusarski brod.

Link Wikipedija

 

loading...

San Sanjati gusara, sanjarica Sanjati gusara, sanovnik Sanjati gusara, snovi Sanjati gusara, tumacenje snova Sanjati gusara, znacenje snova Sanjati gusara

Tags: , , , ,

Category: G

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..