Sanjati hrcka


Što znači sanjati hrčka?hrcak

Sanjati hrčka:

– Vidjeti hrčka – blagostanje

– Hrčak koji bježi – uspjeh u poslu

Definicija I

– zool. a. poljski glodavac (Cricetus cricetus), kraj usta ima vrećice koje mu služe da u njima skuplja hranu b. (mn) porodica glodavaca (Cricetidae), spavaju zimski san

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

– Hrčci (Cricetinae) su glodavci aktivni pretežno u sumrak. To je potporodica porodice Cricetidae iz reda glodavaca. U prirodiEurope živi jedino poljski, ili europski hrčak. Kao kućne životinje drže se pretežno zlatni hrčci i različite druge patuljaste vrste.

Rasprostranjeni su u Europi i Aziji. Imaju relativno malo (u odnosu na druge glodavce) vrsta, poznato je samo 18 vrsta svrstanih u sedam rodova. Najveći dio vrsta živi u stepama i polupustinjama Mongolije.

Neke sistematike ih ne razvrstavaju kao samostalnu potporodicu, nego ju smatraju tribusom potporodice Arvicolinae. Suprotno tome, ponekad se i rod Calomyscus svrstava u ovu grupu, međutim, oni nisu pravi hrčci.

Naziv “patuljasti hrčak” nije oznaka za neku jedinstvenu grupu unutar skupine hrčaka.

Link Wikipedija

loading...

San Sanjati hrcka, sanjarica Sanjati hrcka, sanovnik Sanjati hrcka, snovi Sanjati hrcka, tumacenje snova Sanjati hrcka, znacenje snova Sanjati hrcka

Tags: , , ,

Category: H

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..