Sanjati ideju


Što znači sanjati ideju?  ideja

Sanjati ideju:

– Sanjati ideju – nervoza i strahovi

– Neostvarena ideja – vijesti koje će vas uznemiriti

Definicija I

– predočavanje neke stvari putem biti pojma [u riječi »stol« leži ideja svih stolova na svijetu], shvaćanje, misaono oblikovanje, način shvaćanja (čega) [glavna ideja knjigenove idejehrabre ideje]

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

– Ideja (od antičko-grčkog ἱδέα) je termin koji se koristi u svakodnevnom govoru ali i značajan pojam promišljanja unutar filozofije. Ideja je tako filozofska veličina koja različitim pristupima upućuje ne koncept apriorne mentalne slike. Po Platonu ideja je temelj ontološke stvarnosti, ona je praslika. Po njemu ideje stvaraju motiv preko kojega biva svijet, to su forme s kojima ga je Demijurg stvorio. Po Kantu ideja je praslika uporabe razuma, transcendentan pojam koji prekoračuje granicu saznatljivosti.Hegel ideji daje atribut jedino realnog bića. Po njemu ona je pojam, realitet pojma i jedinstvo jednog i drugog, ona je vječno proizvođenje. Po Šopenhaueru ona je svaki određeni i čvrsti stupanj objektivizacije volje, ona je stvar po sebi koja je tuđa mnoštvu, njeni se stupnjevi prema svim pojedinim stvarima odnose kao njihovi vječni oblici ili njihovi obrasci.

Link Wikipedija

San Sanjati ideju, sanjarica Sanjati ideju, sanovnik Sanjati ideju, snovi Sanjati ideju, tumacenje snova Sanjati ideju, znacenje snova Sanjati ideju

Tags: , , ,

Category: I

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..