Sanjati kalendar


Što znači sanjati datum?datum

Sanjati datum:

– Vidjeti datum – gubitak novca

– Ispisivati datum – ljubavna čežnja

Definicija I

– a. kalendarsko vrijeme, mjera vremena prema kalendaru (dan, mjesec i godina) b. brojke takvih podataka [nizak datum prvi dani u mjesecu; visok datum, razg. posljednji dani u mjesecu, u smislu mjesečnih primanja]; nadnevak

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

– Nadnevak (datum) u kalendaru je navod određenog dana predstavljenog unutar kalendarskog sustava. Kalendarski datum omogućava identifikaciju određenog dana. Tako i broj dana između dvaju nadnevaka (datuma) može biti izračunat. Na primjer, “24. siječnja 2011.” je deset dana nakon “14. siječnja 2011.” uGregorijanskom kalendaru.

Link Wikipedija

loading...

San Sanjati kalendar, sanjarica Sanjati kalendar, sanovnik Sanjati kalendar, snovi Sanjati kalendar, tumacenje snova Sanjati kalendar, znacenje snova Sanjati kalendar

Tags: , , ,

Category: K

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..