Sanjati ljubavni dozivljaj


Sto znaci sanjati ljubavni dozivljaj? ljubavni dozivljaj

Sanjati ljubavni dozivljaj- sa poznatom osobom: ceka te ljubav na javi; – sa nepoznatom: imaceš intimne veze sa lošom osobom; – sa nevinom-nevinim: beda i napast.

Definicija

snažan osje?aj naklonosti, strastvene privrženosti, duhovna i/ili spolna privla?nost jednog bi?a prema drugome [ljubav na prvi pogled; nesretna ljubav]

Direktan link za pristup natuknici

San Sanjati ljubavni dozivljaj, sanjarica Sanjati ljubavni dozivljaj, sanovnik Sanjati ljubavni dozivljaj, snovi Sanjati ljubavni dozivljaj, tumacenje snova Sanjati ljubavni dozivljaj, znacenje snova Sanjati ljubavni dozivljaj

Tags: , , ,

Category: Lj

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..