Sanjati ljudozdera


Što znači sanjati ljudoždera?              ljudožder

Sanjati ljudoždera:

-Velika zloba i zloćestoća vaše okoline

-Vidjeti ljudoždera – brige

Definicija I

-koji jede ljudsko meso; kanibal

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

-Kanibalizam je konzumacija mesa pripadnika iste vrste, kao kod bogomoljke ili pauka (životinjski kanibalizam).

Kod ljudi se kanibalizam javljao na mnogim mjestima na Zemlji, ali nijedan narod nije živio isključivo od toga. Postoji endokanibalizam i egzokanibalizam, a razlog mu je obično vjerske prirode, vezan uz vjerovanje u preuzimanje svojstava, kao što su hrabrost i snaga ubijenog neprijatelja kod AstekaAcaxeejaPapuanaca,Dajaka i Kariba (Kaniba), po kojima je kanibalizan i dobio ime.

Link Wikipedija

San Sanjati ljudozdera, sanjarica Sanjati ljudozdera, sanovnik Sanjati ljudozdera, snovi Sanjati ljudozdera, tumacenje snova Sanjati ljudozdera, znacenje snova Sanjati ljudozdera

Tags: , , ,

Category: Lj

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..