Sanjati pakao


Sto znaci sanjati pakao? pakao

Sanjati pakao? parnica, teškoce u životu. Vidjeti pakao – promijenit cete dosadašnji na?in života i napustiti društvo u kojem se sada krecete. Biti u paklu – nakon neizvjesnosti primit cete dobre vijesti od voljene osobe.

Definicija I

boravište duša mrtvih gdje duše grešnika trpe vje?ne muke – simbol užasa i strave

Direktan link za pristup natuknici

Definicija II

Pakao je pojam koji se koristi u krš?anstvu, islamu i budizmu. Opisuje se kao mjesto gdje duše zlih ljudi trpe vje?nu muku.Adventisti sedmog dana te još neke krš?anske sekte ne prihva?aju postojanje pakla.Prema katoli?koj predaji pakao je nastao kada je arkan?eo Lucifer otpao od Boga zajedno s još jednim dijelom an?ela.

Link wikipedija

loading...

San Sanjati pakao, sanjarica Sanjati pakao, sanovnik Sanjati pakao, snovi Sanjati pakao, tumacenje snova Sanjati pakao, znacenje snova Sanjati pakao

Tags: , , ,

Category: P

Confession Form

(Atleast 20 Characters)

Loading ..