Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja web stranice sanovnikopedija.com

Ovi Uvjeti korištenja (Uvjeti) reguliraju korištenje stranica sanovnikopedija.com (stranice) bez ograni?enja na bilo koji dio stranice osim gdje je to posebno nazna?eno.

Vlasnik ove stranice je ATECOing uslužni obrt, K.P.Sva?i?a 26, 31000 Osijek,  Hrvatska, MBO:97286427.

Reklamacije i prigovori se primaju na e-mail adresu: atecoing@atecoing.com.hr

Poštujemo Vašu privatnost te smo posve?eni ?uvanju iste dok koristite naše stranice. Slijede?e informacije odnose se na na?ine prikupljanja informacija na našoj stranici.

Logovi – Poput ve?ine stranica, naši serveri koriste logove podataka koji sadrže IP adrese, tipove preglednika, provajadere, referiraju?e stranice, platforme, datume/vrijeme, brojeve klikova, demografske informacije i sl. koje nisu povezane sa osobnim podacima.

Kola?i?i (cookies) – Kola?i? je skupina podataka na korisni?kom ra?unalu povezana sa korisnikom. Neki naši partneri koriste kola?i?e me?utim mi nemamo kontrolu niti nadzor nad njima te ako želite onemogu?iti kola?i?e to možete u?initi kroz opcije web preglednika.

Autorska prava

sanovnikopedija.com polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Pravo na izmjene sadržaja i usluga

sanovnikopedija.com zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Linkovi na druge web stranice

sanovnikopedija.com sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašiva?a, besplatnih sadržaja, te linkova na vanjske stranice.

Sve sadržaje stranice koristite na vlastitu odgovornost i Astrotarot.com.hr ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Prigovori i žalbe na korištenje autorskih prava

Ukoliko smatrate da su vam povrije?ena autorska prava i da je vaš rad kopiran na na?in da se to kosi sa zakonom o autorskom djelu i drugim zakonima možete poslati svoj prigovor koji mora sadržavati opis spornog materijala,dokaz o autorstvu ili potpisanu izjavu o autorstvu spornog materijala. Ukoliko se vaš zahtjev pokaže opravdanim sadržaji ?e biti uklonjeni u najkra?em roku.

Posluživanje oglasa

Koristimo tre?u osobu, agenciju za oglašavanje, koja poslužuje oglase prilikom vašeg posjeta našoj web stranici. Ovo poduze?e može koristiti podatke (izuzev vašeg imena, adrese, e-mail adrese ili telefonskog broja) o vašem posjetu ovoj web stranici kako bi vam osigurala oglase o robi i uslugama koji bi vas mogli zanimati. U sklopu posluživanja oglasa na ovaj site naš oglašiva?, tre?a strana, može staviti ili prepoznati jedinstveni ”cookie” na vaš preglednik. Ukoliko vam je potrebno više informacija o ovoj praksi i želite znati koje su vaše opcije kako ovo poduze?e ne bi moglo koristi ove informacije o vama, molimo kliknite ovdje.

Koristimo tre?e osobe, agencije za oglašavanje, uklju?uju?i Google za prikazivanje oglasa na internetu koji koriste kola?i?e ‘cookie’ za prikazivanje oglasa korisnicima koji su ve? posjetili stranicu. Korisnici stranice mogu isklju?iti opciju snimanja Google i ostalih kola?i?a na

,

,

Odricanje od jamstva i ograni?enje odgovornosti:

PRIHVA?ATE DA KORISTIE INTERNET STRANICE  NA VLASTITU ODGOVORNOST.

Web stranice izra?ene su “KAKO JEST”, i davatelj usluga, njegovi partneri i tre?e strane SE IZRI?ITO ODRI?U bilo kakvog JAMSTVA, IZRAVNA I POSREDNA, UKLJU?UJU?I, ALI NE OGRANI?AVAJU?I SE NA JAMSTVO to?nosti, pouzdanosti, PRIKLADNOSTI ZA ODRE?ENU SVRHU ILI BILO KOJE DRUGE JAMSTVO, USMENO, u pisanom ili u elektroni?kom obliku, UKLJU?UJU?I, ALI NE OGRANI?AVAJU?I za to?nost ili potpunost bilo koje informacije koje se nalaze u njoj ili se daju od strane web stranice. Davatelj usluga, njegovi partneri i tre?e strane povezane s njim ne daju nikakva jamstva da ?e pristup web stranici i uslugama biti neprekinut ili da ne?e biti kvarova, pogrešaka ili propusta ILI GUBITAKA prenesenih informacija. Davatelj usluga, njegovi partneri i tre?e strane ne NE?E BITI ODGOVORAN VAMA ILI BILO KOJOJ TRE?OJ STRANI ZA IZRAVNU, NEIZRAVNU, posebnu, posljedi?nu ILI KAZNENU ŠTETU,

Ukoliko se ne slažete sa ovim uvjetima korištenja molimo vas napustite stranicu